CANLE RGPD
  
NOVA COMUNICACIÓN
Aqui pode exercitar os seus dereitos de protección de datos personais ou comunicar calquer posible incumprimento da normativa en protección de datos.
 
SEGUIMENTO DA COMUNICACIÓN
Aquí pode facer o seguimento das comunicacións que tramitou con anterioridade a través da Canle (aceptación, tramitación, estado, etc.).
 
Axuda
Aqui pode obter información sobre o protocolo de funcionamiento da Canle ou o soporte técnico para problemas de acceso a Canle.

A Canle RGPD é un sistema de comunicación confidencial de GHD SPAIN SAU para que empregados, clientes, proveedores e terceiras persoas podan:

  • Exercer os seus dereitos en materia de protección de datos e coñecer o uso que facemos dos seus datos persoais.
  • Comunicar calquer acto ocorrido na nosa organización e que poda supoñer un incumprimento da normativa en protección de datos (envío de publicidade ilícita, roubo ou perda de datos, tratamento de datos sen consentimento, etc.)

Para coñecer mais acerca do funcionamento da Canle RGPD pode consultar no menú AXUDA o Protocolo da Canle.

Co obxectivo de garantir a confidencialidade dos datos persoais dos comunicantes e proporcionar un servizo profesional GHD SPAIN SAU optou por contratar a LEGAL ADVISORS IN COMPLIANCE S.L.U. coma experto externo independente para a xestión da canle.

© Coreplus |  Tódolos dereitos reservados | Versión 1.30.0

Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies

Acepto